چشم انداز آينده مناسبات آمريکا و متحدانش با ايران

10 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

موضوع ایالات متحده و متحدان آن در خاورمیانه در ارتباط با ایران و چشم انداز آینده در یک نشست از جانب شورای سیاست خاورمیانه مورد بحث قرار گرفت. گزارش از شهلا آراسته.