وزارت کشور: در صورت اصرار شورای نگهبان به حذف مینو خالقی، نفر ششم نماینده خواهد شد

21 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور می گوید در صورت اصرار شورای نگهبان در ابطال آرای مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات مجلس نفر پس از او، منتخب محسوب میشود. آقای امیری می گوید استباط وزارت کشور با استنباط شورای نگهبان از قانون انتخابات متفاوت است.