فعالیت هنرمندان برای جلب توجه به محیط زیست ایران

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران چهره های سرشناس در حوزه موسیــقی کمک به بهبودِ اوضاع در حوزه محیط زیست را تدارک می بینند. گزارش شپول عباسی