بهبود شرایط زندگی در ایران نسبت به سال گذشته

10 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتایج یک نظر سنجی که بتازگی منتشر شده است نشان می دهد که ایران جای چندان بدی برای زندگی کردن نیست . این نظر سنجی که توسط یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در واشنگتن بدست آمده ، شرایط کشورهای مختلف جهان از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سال جاری را با سال پیش از آن مقایسه کرده است.