تخریب جنگل‌های گردنه حیران در گیلان/ ویدئوی ارسالی شما

25 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پدرام ویدئویی از گردنه حیران فرستاده و می‌گوید جنگل‌های این منطقه زیبا در گیلان درحال نابودی است