چرا حضور ایران در کنفرانس سالانه نفت و گاز در آلمان مهم است

27 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ایران دارای ذخائر گاز طبیعی قابل توجهیست. این ذخائر ۳۳ هزار و۵۰۰ میلیارد مترمکعب برآورد شده که حدود ۸هزار و ۵۰۰ میلیون متر مکعب آن صادر میشود. سالهاست به میادین گاز ایران توجهی نشده است. گزارش گیتا آرین