حسن روحانی: ایران میتواند عرضه کننده انرژی برای اتحادیه اروپا باشد

10 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی میگوید ایران میتواند عرضه کننده انرژی برای اتحادیه اروپا باشد، و این در حالیست که با برنامه کاهش وابستگی انرژی اتحادیه اروپا به روسیه خرید گاز طبیعی از ایران در رأس اولویت های استراتژیک اتحادیه اروپا قرار گرفته است.