دیدار سگولن رویال وزیر محیط زیست فرانسه از ایران

08 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سگولن رویال وزیر محیط زیست فرانسه در سفری سه روز ه به تهران در باره مسائل زیست محیطی و انرژی پاک با مقامهای ایرانی گفتگو می کند. در این سفر که از امروز آغاز شده یک هیات از کارشناسان انرژی، شرکتهای متخصص در انرژِی بازیافتی، آلودگی محیط، و رئیس شرکت چند ملیتی اِن جی او را همراهی می کنند.