نیروهای قدرتمند ایران در سوریه و عراق موضوع نشست در بنیاد دفاع از دموکراسیها

10 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نیروهای قدرتمند ایران در سوریه و عراق موضوع یک نشست کارشناسی در بنیاد دفاع از دموکراسیها بود که دیروز در واشنگتن برگزار شد. گزارش فرهاد پولادی