تحلیل ناصر پور مهدی از دیدار استقلال- سپاهان

23 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ناصر پور مهدی، مربی سابق سپاهان در گفتگو با علی عمادی از تلویزیون صدای آمریکا، ضمن اشاره به حاشیه های تیم سپاهان و نتایج بد زرد پوشان در این فصل، شرایط استقلال را هم در دربی هشتاد دوم دشوار ارزیابی کرد.