اعتراض کشاورزان سوسنگرد به راهکار مسئولان برای تغییر مسیر سیلاب به سمت زمین‌های کشاورزی

11 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.


جمعی از کشاورزان سوسنگرد روز شنبه ۱۰ فروردین به راهکار مسئولان برای تغییر مسیر سیلاب به سمت زمین های کشاورزی اعتراض کردند. 
کشاورزان  در اعتراض به این راهکار مدیریت بحران می‌گویند: نان نداریم.