روایت یک مستندساز از روستای بابازید در لرستان: مردم از ترس سیل درب خانه‌هایشان را سیمان کردند

11 فروردین 1398