سیل‌زدگان در روستای دم‌رود علیا در معمولان: از جمهوری اسلامی کمکی به ملت نرسیده است

14 فروردین 1398