یکی از سیل‌زدگان در معمولان: هیچ امکاناتی نیست، فقط ۵۰۰ عدد ساندویچ نان و پنیر گرفته‌ایم

14 فروردین 1398