یکی از سیل‌زدگان گلستان: بیل دست گرفتن مسئولان کنار مردم بعد از سیل فایده‌ای به حال ما ندارد

18 فروردین 1398