خبرنگار صدا و سیما به یک مرد سیل‌زده خوزستانی: بگویید انتقال آب به سمت روستاها شایعه است

21 فروردین 1398