بعد از گذشت سه هفته از سیل گلستان؛ آب‌گرفتگی و بوی نامتبوع در «آق‌قلا» ادامه دارد

21 فروردین 1398