وضعیت بحرانی در روستای سیل زده عورکی سیستان و بلوچستان؛ هیچ راه دسترسی وجود ندارد

23 دی 1398