اخراج از شهرداری به علت فعالیت مدنی

10 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران زرتشت احمدی راغب از فعالان مدنی به علت فعالیت هایش در حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده هایشان از محل کار خود در شهرداری اخراج شده است.