جشنواره فیلم ایرانی در گالری سکلر – فریر

02 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جشنواره فیلم ایرانی در گالری سکلر – فریر، بخشی از مجموعه موزه های اسمیت سونین در واشنگتن، و مصاحبه با سازمان دهنده این جشنواره، تام ویک در مورد چند فیلمی که در این جشنواره اکران شده و یا میشود. این جشنواره تا نوزدهم بهمن ماه ادامه خواهد داشت. گزارش ماندانا تدین