فیفا به قربانیان کرونا در ایران اشاره کرد؛‌ نگرانی‌ها از میزان مرگ و ابتلای بالا در ایران

14 فروردین 1399