همزمانی نوروز ۱۳۹۴با ایام فاطمیه

01 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران،امسال آغاز سال نو مصادف شده است با ایام فاطمیه.رهبر جمهوری اسلامی و گروهی از روحانیون نزدیک به حکومت ایران گفته اند که مردم باید حرمت این روزها را نگاه دارند. گزارش کوروش صحتی