مد در ايران و چالشهای پيش رو

23 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سالهای اخير توجه زيادی به رشد و تحول صنعت مد در ايران به ويژه در رسانه های خارجی شده اما پيشرفت در اين مسير برای مانكن ها و طراحان ايرانی آسان نيست. گزارش سارا دهقان