اعتراضات کشاورزان اصفهان در «پل‌خواجو»؛ صدای شلیک گلوله در تصاویر شنیده می شود

12 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صدای شلیک گلوله در حاشیه تجمع کشاورزان در «پل‌خواجو» اصفهان

کشاورزان شرق و غرب اصفهان  بار دیگر برای حل معضل کم ‌آبی و حق‌آبه در پل خواجو دست به تجمعات اعتراضی زدند. گزارش‌ها حاکی از حضور ماموران امنیتی در این تجمعات است و برخی از تصاویر وجود درگیری بین کشاورزان و ماموران را نشان می دهد. همچنین صدای شلیک گلوله در برخی تصاویر شنیده می شود.