روایت شهبانو فرح پهلوی از شکل گیری ایده کلکسیون آثار فاخر هنری در ایران

26 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بخشی از گفتگوی اختصاصى «ستاره درخشش» رئيس بخش فارسى صداى آمريكا با «شهبانو فرح پهلوى» در مورد كتاب جديدشان تحت عنوان «ایران مدرن: شهبانوی هنر»