انتقاد تماشاگران در نخستین روزهای جشنواره فیلم فجر

14 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر، مهمترین رخداد سینمایی در ایران، سومین روزکاری خود را نیز به پایان برد.نمایش فیلم ها در بخش های مختلف، واکنش های متفاوت منتقدان و تماشگران را در پی داشته است. گزارش شپوءل عباسی