اتحاد برای دموکراسی در ایران: برخورد با محدودیت‌ها زمینه‌ساز انتخابات آزاد است

01 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گروه اتحاد برای دموکراسی در ایران، که معتقد است برگزاری انتخابات آزاد به سبب محدودیت‌هایی که حکومت اعمال می‌کند در ایران ممکن نیست، ابراز امیدواری کرده است که شهروندان فعال ایرانی بتوانند در برخورد با محدودیت‌ها، زمینه را برای برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و منصفانه درآینده نه چندان دور عملی کنند.