اعتراض به اعدام قریب الوقوع سامان نسیم

24 بهمن 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سازمان عفو بین الملل با صدور اطلاعیه ای خواستار توقف حکم اعدام سامان نسیم زندانی کرد ایرانی شد.سامان نسیم در نامه ای که بتازگی از زندان منتشر کرد گفته است که تحت شکنجه مجبور به اعترافات دروغین شده است. گزارش کوروش صحتی