افزایش اعدام ها در ایران؛ ۴۳ اعدام در سه روز

27 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نهادهای مدافع حقوق بشر از افزایش تعداد اعدامها در ایران خبر می دهند . این نهادها می گویند حکومت ایران با وجود روی کار آمدن دولتی میانه رو همچنان حقوق شهروندانش را بطور سازمان یافته نقض می کند.موضوعی که از سوی مقامات ایران رد شده است.گزارش کوروش صحتی گزارش کوروش صحتی