دومین مجمع اقتصادی ایران و اروپا در ژنو آغاز به کار کرد

02 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دومین مجمع اقتصادی ایران و اروپا با حضور صدها نفر از فعالان اقتصادی ایران و اروپا برای ارزیابی فرصت های اقتصادی پساتحریم در ایران در ژنو آغاز به کار کرد. نیلوفر پورابراهیم خبرنگار صدای آمریکا گزارش داد که ایران به طور رسمی از شرکتهای اروپایی حاضر در این مجمع دعوت به سرمایه گذاری کرده است.