نامه فراکسیون محیط زیست مجلس به دادستان در انتقاد از تخریب جنگلها

29 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با نگارش نامه ای خطاب به دادستان کل کشور از رواج جنگل خواری و ساخت و ساز در جنگلهای ایران انتقاد کرده و خواستار ساماندهی به این وضعیت شد.