وقتی دادگاه در اصفهان، یک شرکت صنعتی را به کاشت درخت محکوم کرد

21 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران هفته درختکاری به پایان رسید با سخنرانی و انتقاد از وضعیت محیط زیست. در حالی که بحران آلودگی هوا ادامه دارد دادگاهی در اصفهان یک شرکت صنعتی را به جرم آلودگی محیط زیست به کاشت درخت محکوم کرده است. گزارش مسعود سفیری