کارشناسان در موسسه هادسن از نقش ایران در سوریه و عراق می گویند

07 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اثر انگشت تثبیت شده ایران در عراق و سوریه موضوع یک نشست کارشناسی در اندیشکده هادسون در واشنگتن بود که دیروز یرگزار شد. به اعتقاد پژوهشگر ارشد این اندیشکده واشنگتن میتواند به سادگی با بهره گیری از اهرم تحریم نتایج انتخابات در عراق و لبنان را برای ایران تلخ کند. گزارش فرهاد پولادی