ایران تا پایان ۲۰۱۶ ویزای الکترونیکی صادر می کند

11 فروردین 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان گردشگری ایران می گوید تا پایان سال ۲۰۱۶ طرح ویزای الکترونیک برای علاقه مندان سفر به ایران اجرا خواهد شد.