نگاه طنز کاربران ایرانی به انتخاباتی که برگزار شد

05 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

انتخابات در ایران به ویژه در سالهای اخیر فرصتی فراهم آورده است برای کاربران فضای مجازی که کاندیداها و برنامه هایشان را از نگاه طنز به نقد بکشند. گزارش شهرام بهرامی