انتخابات ریاست جمهوری ایران از نگاه آسوشیدپرس

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران همزمان با ثبت نام صدها متقاضی احراز مقام ریاست جمهوری در انتخاباتی که قرار است پنج هفته دیگر برگزار شود توافق اتمی موسوم به برجام احتمالاً درتصمیم گیری رای دهندگان بیشترین نقش را خواهد داشت.