انتخابات ایران و بررسی الگوهای شهری و روستایی

07 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ورای تعلقات جناحی و سیاسی در ایران، رای دهندگان به دنبال این هستند که با حضور کاندیداهایشان مورد نظرشان در مجلس، نیازهایشان برآورده شود.