گزارش آسوشیتدپرس از انتخابات ریاست جمهوری ایران: نقش پول در جلب آرا

23 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

در ایران، سرنوشت رئیس جمهوری شاغل در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، این بار بیش از هر زمان دیگری به شمار رای دهندگانی بستگی پیدا کرده است که در روز رای گیری سراغ حوزه های رای گیری بروند، اما گزارشهای خبری حاکی است که بسیاری از آنان ممکن است در خانه بمانند.