بحث کاربران ایرانی درباره انتخابات و حقوق اقلیت ها در گزارش رزیتا ایراندوست

08 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بییندگان برنامه روی خط دیشب نیز که این برنامه به بحث و تبادل نظر درباره انتخابات و حقوق اقلیت های مذهبی اختصاص داشت، بیشتر در باره تبعیض علیه اقلیت های دینی و نادیده انگاشتن حقوق آنها به اظهار نظر پرداختند. گزارش رزیتا ایراندوست