بازتاب انتخابات ایران در طنز دنیای مجازی

07 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

انتخابات در ایران به ویژه در سالهای اخیر فرصتی فراهم آورده است برای کاربران فضای مجازی که کاندیداها و برنامه هایشان را از نگاه طنز به نقد بکشند.