رای دادن برخی ایرانیان در شهر واشنگتن و اعتراض مخالفان جمهوری اسلامی به آنها

29 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در ایران، برخی از ایرانیان در دیگر نقاط جهان در این انتخابات مشارکت کردند. اما برخی دیگر از شهروندان ایرانی که مخالف حکومت در ایران هستند، تجمع های اعتراض آمیزی در برابر نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج برگزار کردند. گزارش فرهاد پولادی