مهلت تبلیغات انتخابات به پایان رسید؛ رقابت در فضای مجازی ادامه دارد

06 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مهلت تبلیغات انتخابات در ساعت هشت صبح روز پنج‌شنبه، ششم اسفند ماه به پایان رسید اما رقابت برای کسب رای در شبکه‌های مجازی ادامه دارد.گزارش بهروز صمد بیگی