تمدید انتخابات ایران؛ مقررات و شرایط

07 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مهلت شرکت در انتخابات ایران از سوی وزارت کشور تمدید شد. نگاهی به شرایط تمدید و همچنین حضور منتقدان در انتخابات روز جمعه.