تمایل موسوی و کروبی برای رای دادن در انتخابات

07 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اخبار ضد و نقیضی از مشارکت رهبران جنبش سبز منتشر شده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از سران معترضان به نتایجح انتخابات ۱۳۸۸ خواستار حضور صندوق سیار رای برای مشارکت در انتخابات شده‌اند.