ترکیب مجلس آینده تا چه حد در پیشبرد برنامه‌های دولت روحانی تاثیر دارد؟

07 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رهبران اصلاح طلب در ایران در تبلیغات انتخاباتی خود بر یک نکته تاکید داشتند: اگر اکثریت مجلس را به دست بگیرند، می‌توانند برنامه‌های دولت حسن روحانی را پیش ببرند. مجلسی با اکثریت اصلاح طلب یا میانه رو تا چه حد می‌تواند در پیشبرد برنامه‌های سیاست خارجی روحانی تاثیر بگذارد؟ گزارش نگار محمدی