برگزاری نمایشگاه شیرهای ایران در گرو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری

23 اردیبهشت 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه انتخابات ایران در ارائه هنرهای تجسمی در ایران تاثیر گزار است و باعث سردرگمی هنرمندانی می شود که در هفته های آغاز دولت جدید قرار است نمایشگاه برگزار کنند و نمی دانند که رئیس دولت جدید با آنان سر سازگاری دارد یا نه. گزارشی درباره نمایشگاه جدید پرویز تناولی هنرمند سرشناس ایرانی.