۸ روز تا انتخابات ایران: آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس

29 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز پس از مرور اخبار انتخاباتی در ۶۰ ثانیه، با بهروز صمدبیگی اخبار را بررسی کردیم و پس از آن آرش سیگارچی هم در دومین قسمت از مرور نکات انتخابات، به بحث گرایش‌های سیاسی حاضر در انتخابات پرداخته است.