مرتضی کاظمیان: وقتی اصولگرایان پنج نامزد معرفی کردند یعنی متحد نیستند

19 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز ۲۲ فروردین ماه ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری در ایران آغاز می شود. این در حالی است که جریان اصولگرای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و رقیب حسن روحانی، رییس جمهوری کنونی پنج نامزد معرفی کرده و هنوز گمانه زنی ها برای انتخاب نامزد نهایی ادامه دارد. گزارش مسعود سفیری