تجمع معلمان و کارکنان مدارس استثنایی اهواز در اعتراض به مشکلات بیمه‌ و تاخیر در پرداخت مطالبات

27 اردیبهشت 1400