تداوم رکود کارخانه ها در سایه قاچاق کالا به ایران

20 مهر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دولت ایران در حالی خود را آماده تدوین بسته تحرک اقتصادی و خروج بخش تولید از رکود می‌‌کند که وزیر صنعت از تداوم ورود کالاهای قاچاق به کشور ابراز نگرانی کرده است. قاچاق گسترده کالا یکی از عوامل ورشکستگی و ظرفیت پایین تولید کارخانه‌ها در ایران است.